พลังในการสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

จึงมีการคิดค้นและพัฒนาการวิจัยของสีพิเศษ เพื่อการสร้างมูลค่าใหม่EGT เป็นบริษัทลูกที่เต็มรูปแบบของ EDOGAWA GOSEI CO., LTD.

scroll down

แนะนำผลิตภัณฑ์

การพัฒนาโดยเอโดะกาว่า ได้ใช้มาตรฐาน "Japan Quality"
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน
เราจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ในประเทศแถบเอเชียโดยมีศูนย์กลางที่ราชอาณาจักรไทย

EDOGAWA GOSEI (THAILAND)เกี่ยวกับ EGT

EGT เป็น บริษัทในเครือของ EDOGAWA GOSEI Group
ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตในไทยนั้น มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับที่ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ

สั่งซื้อสินค้า / คำถาม

TOP